7.2.07

Μιά άλλη φορά

Βλοσυροί οι καιροί
στέκονται και μας μετρούν
με το παρελθόν γιά μέτρο
ζυγιάζουν το μέλλον μας

και μεις βουβοί, μουδιασμένοι
σαν νεοσύλλεκτοι φαντάροι
παρατεταγμένοι, ακίνητοι
περιμένουμε παράγγελμα
που θα εκτελέσουμε πειθήνια

για άλλη μια φορά ανίκανοι
να υψώσουμε φωνή και ανάστημα
για άλλη μια φορά ανίκανοι
να χαλάσουμε τον σχηματισμό
για άλλη μια φορά ανίκανοι
να αρνηθούμε να υπακούσουμε.

No comments: