7.2.07

Φωνές

Φωνές
Που στο μυαλό μου αντηχούν
Φωνές
Που στα χείλη μου δεν φτάνουν
Φωνές
Που στην καρδιά μου κατοικούν
Φωνές
Που τον ειρμό τους δεν χάνουν
Φωνές
Που σκέψεις μου αναμασούν
Φωνές
Που ποτέ δεν ξαποσταίνουν
Φωνές
Που θέλουν κι όμως δεν τολμούν
Φωνές
Που σιωπηλά επιμένουν
Φωνές
Συνειδήσεως καθαρής
Φωνές
Αναμνήσεων θαμμένων
Φωνές
Σκέψεως άσπιλης, αγνής
Φωνές
Παιδικών φόβων κρυμμένων
Φωνές
Που γίνονται πλημμυρίδα
Φωνές
Που φοβούνται να ειπωθούν
Φωνές
Που τραγουδούν για ελπίδα
Φωνές
Που σαν στίχοι θα εκφραστούν

No comments: