3.10.10

Επίκαιρο.... νομίζω!!!

FRANKLIN ROOSEVELT (33ος πρόεδρος ΗΠΑ)


Καμία επιχείρηση που επιβιώνει πληρώνοντας στους εργαζόμενους της μισθούς κάτω απο το όριο επιβίωσης, δεν έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να υπάρχει σ αυτή τη χώρα

No comments: